Hlavní činnosti DC UP


  • pro zaměstnance a studenty univerzity vedeme přehlednou databázi dobrovolnických příležitostí na adrese dobrovolnictvi.upol.cz(opět proklik na https://dobrovolnictvi.upol.cz/login/)
  • pro organizace a firmy hledající dobrovolníky nabízíme možnost uveřejnění dobrovolnických příležitostí v naší aplikaci
  • nabízíme odborné konzultace všem, kdo s dobrovolnictvím plánují začít; stejně tak poskytneme potřebné informace pro studenty, kteří se v diplomových pracích budou dobrovolnictvím zabývat
  • organizacím poradíme ve věcech práva a dobrovolnictví, vzdělávání a motivace dobrovolníků a fundraisingu dobrovolnických aktivit
  • workshopy a přednášky o občanské společnosti a dobrovolnictví – zejména pro střední a vysoké školy