Naše aktivity


Dny dobrovolnictví na UP

Tato akce pomáhá propagovat dobrovolnictví jako takové, návštěvníci z řad studentstva i zaměstnanců univerzity mají možnost se zúčastnit zajímavých workshopů, konferencí, diskuzí či jednorázových dobrovolnických příležitostí.

Dny dobrovolnictví se pořádají vždy v říjnu, a to pravidelně od roku 2016, kdy je každý z ročníků zaměřen na určitou oblast. V roce 2018 se jednalo o Dobrovolnictví pro/na Zemi a celá akce byla věnována ekologickému dobrovolnictví.

 

Cena rektora za dobrovolnictví

Součástí Dnů dobrovolnictví na UP je také vyhlašování Ceny rektora za zásluhy v oblasti dobrovolnictví, kde oceňujeme dobrovolníky za jejich práci a přínos okolí. Pokud máte ve svých řadách studenta či zaměstnance univerzity, kterému byste touto cestou poděkovat, můžete jej na rektorské ocenění nominovat prostřednictvím online formuláře – sledujte na našich FB a webových stránkách vyhlášení soutěže (květen). Nominace se uzavírájí do konce září daného roku. Cena je udělována v těchto sedmi kategoriích:

  • dobrovolnictví pro děti a mládež
  • dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních
  • životní prostředí
  • sociální služby
  • kultura
  • projekt ROMSPIDO
  • oblast univerzitních akcí

 

Workshopy a přednášky

Pro zájemce z řad středních i vysokých škol pořádáme dvou až čtyřhodinové workshopy zaměřené na občanskou společnost a dobrovolnictví. Skrze participativní metody pomáháme studentům uvědomit si svou roli ve společnosti a ukazujeme nástroje skrze které mohou působit nejen na své blízké okolí.

Realizované přednášky:

Dobrovolně? Co za to!– Gymnázium Čajkovského v Olomouc

  • 90 minut

 

Realizované workshopy:

Jdeme na to dobrovolně.– Arcidiecézní gymnázium Kroměříž

  • 240 minut