O nás


O nás

V současné době jsme jediným dobrovolnickým centrem zřízeným univerzitou v České republice. Ve spolupráci se studenty a pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci a dalšími subjekty podporujeme téma dobrovolnictví jako příležitost vlastního seberozvoje, podporu občanské angažovanosti a plnění tzv. třetí role univerzity.

Díky naší koordinační činnosti nabízíme prostor pro střet dobrovolnických příležitostí a dobrovolníků ochotných se do těchto aktivit zapojit. Pro zaměstnance a studenty vedeme aktualizovanou databázi dobrovolnických příležitostí organizací, institucí i aktivních občanů převážně z Olomouckého kraje, ale i jiných oblastí.

Dále poskytujeme odborné konzultace pro každého, kdo by chtěl s dobrovolnictvím nějak začít. Díky našim zkušenostem můžeme poradit také v otázkách práva a dobrovolnictví, vzdělávání a motivaci dobrovolníků či fundraisingu dobrovolnických aktivit.

V rámci DC UP je realizován nábor dobrovolníků z řad studentů/studentek a pracovníků/pracovnic UP, kteří budou mít možnost vybrat si z nejrůznějších dobrovolnických příležitostí, ať už pro potřeby projektu RomSpiDo, nebo mimo něj. Subjekty, jež jsou zapsány v databázi Dobrovolnického centra a uchází se o dobrovolníky, pak splňují minimální standardy DC UP, konzultují s DC UP své dobrovolnické programy/jednorázové akce a ručí za etickou spolupráci s dobrovolníky.