Hledáme dobrovolníky


Jste zaměstnanec UP, spolek, ústav, sociální družstvo, občansky prospěšná společnost, církevní nebo náboženská společnost, nadace, nadační fond, MAS, město, obec nebo jen neformální skupina aktivních občanů (min. 3 osoby) a hledáte dobrovolníky pro své aktivity? Rádi vám pomůžeme. Působíme převážně v Olomouckém kraji, ale rádi vám pomůžeme v realizaci dobrovolnických aktivit i mimo tento kraj. Stačí nás kontaktovat v našem Dobrovolnickém centru v Olomouci nebo prostřednictvím mailu či zprávy přes facebookové stránky.

 

Pro vstup do našeho systému po vás budeme vyžadovat:

Jste-li akreditovaná dobrovolnická organizace

  • kopii zakládací listiny (výpis z rejstříku spolků, nadací, obchodního rejstříku atd.)
  • kopii udělení akreditace MVČR
  • doklad o Pojistné smlouvě kryjící odpovědnost za škodou majetku nebo na zdraví, kterou dobrovolník při výkonu dobrovolnické službě způsobí sám, nebo mu bude při výkonu dobrovolnické služby způsobena *

 

Neakreditovaný dobrovolnický subjekt

  • potvrzení o pracovní pozici koordinátor dobrovolníků (pokud ve vaší organizaci neexistuje tato pozice, vyžadujeme minimálně tři odborné konzultace v našem centru na téma vedení dobrovolníků)
  • ověřenou kopii zakládací listiny (výpis z rejstříku spolků, nadací, obchodního rejstříku atd.)
  • u měst, obcí a neformálních skupin je potřeba doložit Memorandum o spolupráci

Po úvodním setkání je možno podepsat dlouhodobější Smlouvu o spolupráci (minimálně na rok), nebo sjednat pouze jednorázovou dobrovolnickou příležitost.

 

* Pokud uvedete, že vaši dobrovolníci jsou během své dobrovolné služby pojištěni.