Vztah s projektem ROMSPIDO


Vztah mezi projektem RomSpiDo a Dobrovolnickým centrem Univerzity Palackého by nemohl být užší. Dobrovolnické centrum se na půdě Univerzity Palackého etabluje právě díky tomuto projektu, jakožto jedna z jeho klíčových aktivit. Právě ono propojení univerzitního prostředí, sociálních služeb a dobrovolnických aktivit dělá projekt výjimečným. Univerzita Palackého v Olomouci díky projektu RomSpiDo a skrze DC UP může uplatňovat tzv. třetí roli univerzit. Často opomíjená role, stojící na stejné úrovni jako pedagogická a výzkumná činnost, se zaměřuje na vztah univerzity a jejího okolí. Jedná se tedy o přenos potenciálu ukrývajícího se uvnitř akademického prostředí mezi subjekty stojící vně, ať už se jedná o soukromé firmy, státní správu či nestátní neziskové organizace.

Jelikož si projekt RomSpiDo uvědomuje hodnotu dobrovolnické práce, klade si za cíl dobrovolníky i oceňovat, poskytovat jim supervizi, důkladně je na dobrovolnickou činnost připravit a pracovat s nimi na jejich osobním růstu.