Chcete se zeptat?


captcha

Časté otázky ohledně předškolního vzdělávání

Kdo musí povinně do školky?

Mateřská školka – tj. povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti, které dosáhnou do 31. 8. (včetně) pěti let věku. Vztahuje se nejen na státní občany ČR, ale i na cizince – důležité je, že se zdržují na území ČR déle než 90 dní.

Kdo do školky nemusí?

Do školky nemusí děti mladší pěti let a na děti s hlubokým mentálním postižením.

Musí do školky i děti, které mají povolený odklad povinné školní docházky?

Ano, musí. Tím, že dítě absolvovalo jeden školní rok povinného předškolního vzdělávání toto nekončí. Povinné předškolní vzdělávání trvá až do začátku povinné školní docházky. Děti s povoleným odkladem povinné školní docházky mohou tuto povinnost plnit také v přípravné třídě ZŠ.

V jakém rozsahu musí děti do školky poslední rok před školkou docházet?

Povinné předškolní vzdělávání musí trvat nepřetržitě 4 hodiny v pracovní dny kromě školních prázdnin. MŠ prázdniny nemá, takže povinné předškolní vzdělávání se v tomto řídí podle ZŠ. Začátek povinného předškolního vzdělávání stanoví ředitel MŠ v rozmezí mezi 7 a 9 hodinou. Podmínky pro uvolňování dítěte, omlouvání neúčasti a dokládání důvodů stanoví školní řád dané MŠ.

Kdy, kde a jak máme své dítě do MŠ zapsat?

Zápisy na školní rok 2017/2018 budou probíhat v první polovině května, termín a místo stanoví vždy ředitel mateřské školy po dohodě se zřizovatelem MŠ.

Pokud už je dítě ve škole zapsáno, tak v následujícím školním roce se pouze mění „režim“ docházky do školy, případně si můžete vyřídit pro své dítě plnění povinného předškolního vzdělávání jinou formou – viz dále.

Co znamená “jiný” způsob plnění povinného předškolního vzdělávání?

  1. Individuální vzdělávání. V tomto případě je dítě musí docházet do mateřské školky na povinné přezkoušení.

  2. Vzdělávání v přípravné třídě ZŠ – u dětí s povoleným odkladem povinné školní docházky.

  3. Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR (škola musí mít povolení MŠMT).

U všech uvedených způsobů je třeba, aby danou skutečnost zákonný zástupce dítěte oznámil spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku.

Hrozí mi nějaké sankce, pokud se s dítětem nedostavím k zápisu nebo bude zanedbávat povinné předškolní vzdělávání ?

Ano. Podle vyjádření ministerstva školství je „nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.“

Spádová mateřská školka obdrží seznamy dětí, které mají v daném roce nastoupit povinně do školky. Úkolem ředitele je ověřit, jestli rodiče nebo zákonní zástupci tuto povinnost splnili a dítě přihlásili. Pokuta za nesplnění může být do výše 5.000,- Kč.

Máte další dotazy? Prosím ptejte se … Děkujeme.