Dobrovolnické centrum


V současné době jsem jediným dobrovolnickým centrem zřízeným univerzitou v České republice. Ve spolupráci se studenty a pracovníky University Palackého v Olomouci a dalšími subjekty podporujeme téma dobrovolnictví jako příležitost vlastního sebe rozvoje a podporu občanské angažovanosti nejen ve svém blízkém okolí.

Díky naší koordinační činnosti nabízíme prostor pro potkávání se dobrovolnických příležitostí a dobrovolníků ochotných se do aktivit zapojit. Pro zaměstnance a studenty vedeme aktualizovanou databázi dobrovolnických příležitostí organizací, institucí i aktivních občanů převážně z Olomouckého kraje, ale také jinde z České republiky.

Dále také poskytujeme odborné konzultace pro každého, kdo by chtěl s dobrovolnictvím nějak začít. Díky našim bohatým a letitým zkušenostem z této oblasti můžeme poradit také v otázkách práva a dobrovolnictví, vzdělávání a motivace dobrovolníků, fundrising dobrovolnických aktivit a mnohých jiných.

Naše dobrovolnické centrum je součástí projektu ROMSPIDO.